Login

Continue as guest

or

or

Forgot your password?

Registration

or

Формата за регистрация на профил в уебсайта изисква задължително предоставяне на определен набор от информация, а именно две имена, телефон и e-mail. Целта, за която Би Енд Би Тръст ЕООД събира данните е улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането Ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с Вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил. Предоставената задължителна информация може да бъде използвана и за целите на директния маркетинг, при което ще получавате от нас предложения и промоционални условия за ползването на услуги по настаняване. Използването на данните за директен маркетинг, в предвиждания обхват, считаме за наш легитимен интерес.

Формата за регистрация на профил в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително. Тази информация, ще бъде ползвана за целите на маркетингово проучване относно предлаганите от нас услуги и ще ни помогне за тяхното подобряване. Информацията, при спазване на мерките за сигурност за защита на личните данни, може да бъде използвана и за статистически цели. С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Формата предоставя възможност за регистрация чрез ползване на Вашия профил във www.facebook.com. В този случай, Би Енд Би Тръст ЕООД по автоматичен начин, ще получи информация за Вашите имена и e-mail.

Срокът, за който обработваме Вашите лични данни предоставени при регистрация на профил в уебсайта е 24 ( двадесет и четири) месеца, като със всяко влизане в профила Ви, този срок се удължава със същия период. Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработка на лични данни, с изтриването им от Вашия профил.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) изисква всеки регистриран потребител да се съгласи с използването на данните му за определени дейности. Ползването на уебсайта изисква да се съгласите с Общите условия за ползване. Дадените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Декларация за поверителност.

Finish Registration

Формата за регистрация на профил в уебсайта изисква задължително предоставяне на определен набор от информация, а именно две имена, телефон и e-mail. Целта, за която Би Енд Би Тръст ЕООД събира данните е улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането Ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с Вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил. Предоставената задължителна информация може да бъде използвана и за целите на директния маркетинг, при което ще получавате от нас предложения и промоционални условия за ползването на услуги по настаняване. Използването на данните за директен маркетинг, в предвиждания обхват, считаме за наш легитимен интерес.

Формата за регистрация на профил в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително. Тази информация, ще бъде ползвана за целите на маркетингово проучване относно предлаганите от нас услуги и ще ни помогне за тяхното подобряване. Информацията, при спазване на мерките за сигурност за защита на личните данни, може да бъде използвана и за статистически цели. С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Формата предоставя възможност за регистрация чрез ползване на Вашия профил във www.facebook.com. В този случай, Би Енд Би Тръст ЕООД по автоматичен начин, ще получи информация за Вашите имена и e-mail.

Срокът, за който обработваме Вашите лични данни предоставени при регистрация на профил в уебсайта е 24 ( двадесет и четири) месеца, като със всяко влизане в профила Ви, този срок се удължава със същия период. Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработка на лични данни, с изтриването им от Вашия профил.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) изисква всеки регистриран потребител да се съгласи с използването на данните му за определени дейности. Ползването на уебсайта изисква да се съгласите с Общите условия за ползване. Дадените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Декларация за поверителност.

Forgot your password

Privacy Policy B&B Trust Ltd.

Privacy Policy

B and B Trust Ltd.

 

B and B Trust Ltd. Data as an operator of personal data.  

 

B & B TRUST Ltd. registered in the Commercial Register of the Registry Agency with UIC: 117060259, with headquarters and address of management: Rousse, Slavyanski Blvd. No. 20, tel.: +359………, e-mail:……..

This Privacy Statement applies to your personal data that B AND B TRUST Ltd (hereinafter referred to as "B&B Trust" only) collects in order to provide you with services ("Services") according to your subject of activity.

 

We apply a privacy policy to data collected by you through the www.bandbtrust.bg website, otherwise, for example, on paper, personally filled in by you or by our agent, by email correspondence, upon signing a contract or other lawful methods of collecting personal data.

Through this Privacy Policy, we inform you about our practices that we apply to the protection of your data, about your rights that you have about collected personal data about you through our website and / or collected by us through other methods mentioned above.

If you have any questions, please contact us by sending an e-mail to the email address above: office@bandbtrust.bg.

B & B Trust collects and processes your personal data on the basis of and in compliance with the General Data Protection Regulation (EU Regulation 679/2016 or GDPR), the Personal Data Protection Act and the related acts.

 

Basic Principles in the Processing of Personal Data

 

B&B Trust complies with the following principles in the processing of personal data:

  • - Legality, good faith and transparency;
  • - Restriction of processing goals;
  • - Minimize data collection;
  • Accuracy and timeliness of data;
  • - Restriction of storage in order to achieve the objectives;
  • - Integrity and confidentiality of processing and ensuring an adequate level of security of personal data;
  • Accountability;

 

Objectives of collecting and processing available data

 

B&B Trust processes your personal data for the purposes described below:

- Identification for the performance of contract / pre-contractual services;

- Making contact, in connection with performance of a contract / pre-contractual relationship;

- Implementation of the legal obligations to fill in the registers required by the Law on Tourism;

- Accounting and reporting of financial results;

- Security and security of the accommodation;

- Statistical objectives;

- Measuring and tracking user behavior on the B&B Trust site in order to improve our products and consumer experience;

- Sending messages about our services if you have explicitly given your consent;

- Sending product and service announcements to our Partners when you explicitly give your consent to this.

                                    What personal data we collect

In the vast majority of cases, the B&B Trust collects data that is necessary for the execution of a contract for accommodation.

Such data are names, address, phone number, email and other contacts. Additional data related to the execution of the contracts are arrival date, departure date, personal requirements related to the stay, price of the service.

Part of the data listed above is served and processed for the purpose of performing legal obligations of B&B Trust. Such obligations are in accordance with the Law on Tourism, the Law on Accountancy and others.

In connection with the fulfillment of the legal obligations to fill in the required records according to the Law of Tourism, B&B Trust collects further data such as IDN, date of birth, gender, citizenship, number of personal documents and country of issue. The IDN and number of personal documents are also collected at the explicit request of the customer for an invoice 

Video Surveillance
Video cameras can be used in the common areas of BB managed accommodation. Video Surveillance is based on our legitimate interest in protecting the sites of B&B Trust, as well as protecting the security and property of other visitors. Surveillance is done taking into account the rights and freedoms of individuals and its perimeter is limited to the extent necessary for security purposes. The places where video surveillance is performed are further indicated. The necessary technical and organizational measures have been taken to protect your privacy. Recordings are kept for a period of not more than 30 days and then destroyed.

Sign up for a website profile www.bandbtrust.bg

The website account registration form requires the provision of personal data, namely two names, phone and email. The purposes for which the B&B Trust collects the data is to facilitate the use of the services offered through the website, to identify you as a user or a potential user of the services, and to contact you in connection with a requested service. Mandatory required data is required to fulfil the services we provide and without them we will not be able to create a user profile.

The website account registration form contains fields where you can fill out information that is not mandatory, but it will help us improve our services and will provide us with the possibility to contact you to we offer you promotional conditions.

You can also register a website profile by using your Facebook profile.

When signing up through your Facebook account, B&B Trust automatically receives and processes data about your name and e-mail.

Your account will store information provided by you at the time of registration as well as information about your reservations, items reviewed, and other data related to the services you provide.


Use of cookies (cookies) 
B&B Trust uses on its website www.bandbtrust.bg so-called cookies.
Cokies are small text files that the Web site can save on your computer or mobile device when you use it. The cookie will help the Web site recognize your device the next time you visit it.

Cookies perform multiple different functions. For example, they help us to operate the Website properly, protect it from malicious actions, and also remember your username (such as the cookie used when clicking the "Remember me" button when registering your account) or preferences, collecting and we analyze data on the use and performance of the Website (number of unique visitors and other statistics), and so on.

More about cookies and ways to opt out of cookies on your device can be found in the Cookie Policy (link)


Legal basis for the processing of personal data

As stated above, B&B Trust processes personal data necessary for the performance of your contractual relations with you or in relation to pre-contractual relationships.

 

Also, B&B Trust processes personal data required to comply with legal obligations.

Part of the personal data is processed for purposes of the legitimate interests of B & B Trust, such as for the protection and security of the company's property or objects managed by the company, as well as the ownership and security of other service users.

Personal data used for marketing and advertising purposes are processed on the basis of your explicit consent.

Personal data collected from third parties
It is possible that B&B Trust will receive information about you from other persons such as tour operators, travel agents, other agents and agencies in order to perform our services.

When we contact you, we will tell you where we received your personal details in the event that third parties did not submit to you for their transmission.

Disclosure of data to third parties
B & B will only disclose your personal information in the following cases:

- To state and municipal authorities and administrations, institutions and persons to whom we are obliged to provide personal data under a law;

- Our partners and subcontractors who work on a B & A Trust contract based on a contractual relationship and help us provide you with our services and with whom we have agreements to preserve the confidentiality of information and protection of personal data. Such may be tour operators, travel agents, other intermediaries, accountants, and marketing agencies.

- Those who, by assignment, support equipment, software and hardware used to process personal data; 

We use service providers to process personal data for some purposes such as measuring and tracking user behavior on www.bandbtrust.bg. Such a company is Google.

If personal data is transmitted for processing to third countries or international organizations within the meaning of GDPR, we will notify you.
Security measures
B&B will process the personal data in compliance with all legal requirements and by applying adequate technical and organizational security measures.
For the sake of maximum security in the processing, transfer and storage of personal data, we also use where necessary additional security mechanisms such as encryption, pseudonymisation and others.

 

Processing of personal data at your consent and on the legitimate interest of B&B Trust

In cases where B&B Trust processes data based on your consent, we will only use your personal data for the specific purpose.

You are entitled to withdraw your consent from here at a later stage. (link)


In cases where B&B Trust processes your personal data on our legitimate interest or in order to keep your interests or third parties vital, we will provide you with this information in a timely manner.

You have the right to object to processing your personal data if you feel that we have no legitimate interest in collecting them. Within 1 month of receipt of the objection, we will contact you and give our opinion.

 

Time to process available data
B&B Trust processes personal data for the period specified in applicable laws, depending on the purpose for which they were collected.

In the absence of such a legal term, B&B Trust assumes that it will store your personal data for a reasonable period of time determined on the basis of additional criteria. We consider that 5 (five) years constitute a reasonable period for storing personal data relating to our services in so far as this is the statutory limitation period for claiming service performance.

 

When the personal data that B&B Trust processes are no longer necessary for the purposes stated, we delete them, anonymize them, or destroy them in another appropriate manner.

The data you have filled in and stored in your account at www.bandbtrust.bg

The period for which we process this type of personal data is 12 (twelve) months, with each entry in your account being extended for the same period. The period may be shortened if your account is closed. Notwithstanding the foregoing, provided that you use a service offered by the B&B Trust, the personal data relating to the performance of the contract will be retained for the terms and rules set out above.

Cookies
For the validity period for which the cookie is being saved. More about cookies can be found in the Cookie Policy (link)

Right to access and receive information

You have the right to request access to your personal data at any time.

You have a right to know what personal data we process for you, and for what we use and how we store them.

This Privacy Policy tells you how we process personal data and how we store it.
You can access your data at any time using the functionality provided in your profile or by writing to us at office@bandbtrust.bg.

Within 1 month of receiving your request or inquiry, we will contact you and provide you with the necessary information.


Right of Correction


You have the right to ask B&B Trust to correct any inaccuracies in your personal data. You can adjust your data yourself using the features provided in your personal account.

For questions and clarifications, please write to e-mail: office@bandbtrust.bg.

Right “to be forgotten”
Under certain circumstances, you are entitled to request that your personal information be deleted. Such circumstances are:

 

- Your personal data are no longer necessary for the purposes for which they were collected or otherwise processed;

- If you have withdrawn your consent to processing your personal information;

- Your personal data is being processed unlawfully;

- In case you have objected to the processing of your personal data;

- Other cases provided for in the legislation governing the protection of personal data;

In some cases, we are legally obliged to store your personal data. In such cases, it will not be possible to erase your personal data from our systems.

Other Rights

Beyond the above rights you have the right to request:

- Ask for a limitation of the processing of your personal data for a certain period of time;

- Objection to processing;

- Data portability.

The listed rights depend on the particular reason why B&B Trust processes your personal data.

 

If you have any questions, please contact us at the contacts listed.

Right to appeal
If you believe that your rights relating to the processing and protection of your personal data are violated, you are also entitled to file a complaint with the Personal Data Protection Commission:

The Personal Data Protection Commission, located in: Sofia, Postal code 1592, boul. „Prof. Tsvetan Lazarov” № 2 , tel.: 02/91-53-518, kzld@cpdp.bg

 

This Privacy Statement applies from the date of its publication - 30.07.2018 and cancels all previous versions.