Login

Continue as guest

or

or

Forgot your password?

Registration

or

Формата за регистрация на профил в уебсайта изисква задължително предоставяне на определен набор от информация, а именно две имена, телефон и e-mail. Целта, за която Би Енд Би Тръст ЕООД събира данните е улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането Ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с Вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил. Предоставената задължителна информация може да бъде използвана и за целите на директния маркетинг, при което ще получавате от нас предложения и промоционални условия за ползването на услуги по настаняване. Използването на данните за директен маркетинг, в предвиждания обхват, считаме за наш легитимен интерес.

Формата за регистрация на профил в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително. Тази информация, ще бъде ползвана за целите на маркетингово проучване относно предлаганите от нас услуги и ще ни помогне за тяхното подобряване. Информацията, при спазване на мерките за сигурност за защита на личните данни, може да бъде използвана и за статистически цели. С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Формата предоставя възможност за регистрация чрез ползване на Вашия профил във www.facebook.com. В този случай, Би Енд Би Тръст ЕООД по автоматичен начин, ще получи информация за Вашите имена и e-mail.

Срокът, за който обработваме Вашите лични данни предоставени при регистрация на профил в уебсайта е 24 ( двадесет и четири) месеца, като със всяко влизане в профила Ви, този срок се удължава със същия период. Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработка на лични данни, с изтриването им от Вашия профил.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) изисква всеки регистриран потребител да се съгласи с използването на данните му за определени дейности. Ползването на уебсайта изисква да се съгласите с Общите условия за ползване. Дадените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Декларация за поверителност.

Finish Registration

Формата за регистрация на профил в уебсайта изисква задължително предоставяне на определен набор от информация, а именно две имена, телефон и e-mail. Целта, за която Би Енд Би Тръст ЕООД събира данните е улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането Ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с Вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил. Предоставената задължителна информация може да бъде използвана и за целите на директния маркетинг, при което ще получавате от нас предложения и промоционални условия за ползването на услуги по настаняване. Използването на данните за директен маркетинг, в предвиждания обхват, считаме за наш легитимен интерес.

Формата за регистрация на профил в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително. Тази информация, ще бъде ползвана за целите на маркетингово проучване относно предлаганите от нас услуги и ще ни помогне за тяхното подобряване. Информацията, при спазване на мерките за сигурност за защита на личните данни, може да бъде използвана и за статистически цели. С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Формата предоставя възможност за регистрация чрез ползване на Вашия профил във www.facebook.com. В този случай, Би Енд Би Тръст ЕООД по автоматичен начин, ще получи информация за Вашите имена и e-mail.

Срокът, за който обработваме Вашите лични данни предоставени при регистрация на профил в уебсайта е 24 ( двадесет и четири) месеца, като със всяко влизане в профила Ви, този срок се удължава със същия период. Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработка на лични данни, с изтриването им от Вашия профил.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) изисква всеки регистриран потребител да се съгласи с използването на данните му за определени дейности. Ползването на уебсайта изисква да се съгласите с Общите условия за ползване. Дадените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Декларация за поверителност.

Forgot your password

Cookie Policy B&B Trust Ltd.

"B & B Trust" Ltd. uses the so-called cookies on its website www.bandbtrust.bg (or abbreviated as the "Website"). This policy explains what cookies are and what they are used for.

 

What are cookies?

Cookies are small text files that the Website can save on your computer or mobile device when you use it. The cookie will help the Website recognize your device the next time you visit it. We use the term cookies in this policy to name all the files that collect information in this way.

 

What are cookies used for? 

Cookies perform multiple different functions. For example, they help us to operate the Website properly, protect it from malicious actions, and remember your username (such as the cookie you use when you click on the "Remember me" button when registering your account) or preferences, collect and we analyse data on the use and performance of the Website (number of unique visitors and other statistics), and so on.

The cookies used by the Website have several basic functions:

  1. Mandatory for site operation. These are cookies that:

o - Ensure secure access and limit the risk of attacks on the site

o - Keep information in which language you prefer to use the site

o - Make your site experience easier and enjoyable.

  1. Google Analytics cookies

These are cookies that keep track of how you work with our online services so we can make them even better. More about Google Analytics and how it works can be found here (link). Thanks to Google's remarketing cookies, we'll be able to show you information about our services anywhere on the Google Network.

 

Types of cookies used by the Website and storage life 

cookie

Goals

Life

_bnb_requirede_cookies

Indicates whether the user has agreed to mandatory cookies.

No term

_bnb_ga_enabled_cookie

Indicates whether the user has agreed with Google analytics optional cookies.

No term

_bb_trust_session

Counts session time whether the session is active or ended; identifying the logged user

Within the session or up to 2 hours then

XSRF-TOKEN

Site Security; Protects the site from attacks.

No term

_remember_web

Indicates whether the user has agreed to the site remembering his login details.

5 years

_ga

Tracking Visits

2 years

__utmb

Session Time; Number of pages visited during the session start time of the session

30 minutes after the session

__utmc

End the session

Within the session

__utmv

the user-defined variable cookie

2 years

__utmz

Traffic information

6 months

__utma

Unique visitors, time and date of visit

2 years

_braintree_cookie

Integration is pending, but the cookie should collect data to identify the payee site user and track the status of the payment

n/a

 

How to turn cookies of?

 

All modern browsers let you change your cookie settings. Typically, you can find these settings in the options or preferences menu of your browser. To be aware of these settings, the following links can help you or you can use the Help button from your browser menus for more details:

Cookie settings in Internet Explorer

Cookie settings in Firefox

Cookie settings in Chrome

Cookie settings in Safari web and iOS

Please remember that if you choose to stop cookies, some sections of the Website may not work properly.

 

Does B and B Trust use cookies that contain or collect personal data? 

In principle, the handbags used by B & B Trust do not contain or collect personal data. In certain cases, when you combine the data collected through cookies with other data provided by you (for example, when registering in your account), some of the information may be categorized as personal data.

All personal data is processed under the Privacy Policy.

If you have any questions regarding the use of cookies, please contact us by e-mail:

This Cookie Policy applies from the date of its publication - 30.07.2018 and cancels all previous versions.