Login

Continue as guest

or

or

Forgot your password?

Registration

or

Формата за регистрация на профил в уебсайта изисква задължително предоставяне на определен набор от информация, а именно две имена, телефон и e-mail. Целта, за която Би Енд Би Тръст ЕООД събира данните е улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането Ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с Вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил. Предоставената задължителна информация може да бъде използвана и за целите на директния маркетинг, при което ще получавате от нас предложения и промоционални условия за ползването на услуги по настаняване. Използването на данните за директен маркетинг, в предвиждания обхват, считаме за наш легитимен интерес.

Формата за регистрация на профил в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително. Тази информация, ще бъде ползвана за целите на маркетингово проучване относно предлаганите от нас услуги и ще ни помогне за тяхното подобряване. Информацията, при спазване на мерките за сигурност за защита на личните данни, може да бъде използвана и за статистически цели. С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Формата предоставя възможност за регистрация чрез ползване на Вашия профил във www.facebook.com. В този случай, Би Енд Би Тръст ЕООД по автоматичен начин, ще получи информация за Вашите имена и e-mail.

Срокът, за който обработваме Вашите лични данни предоставени при регистрация на профил в уебсайта е 24 ( двадесет и четири) месеца, като със всяко влизане в профила Ви, този срок се удължава със същия период. Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработка на лични данни, с изтриването им от Вашия профил.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) изисква всеки регистриран потребител да се съгласи с използването на данните му за определени дейности. Ползването на уебсайта изисква да се съгласите с Общите условия за ползване. Дадените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Декларация за поверителност.

Finish Registration

Формата за регистрация на профил в уебсайта изисква задължително предоставяне на определен набор от информация, а именно две имена, телефон и e-mail. Целта, за която Би Енд Би Тръст ЕООД събира данните е улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането Ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с Вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил. Предоставената задължителна информация може да бъде използвана и за целите на директния маркетинг, при което ще получавате от нас предложения и промоционални условия за ползването на услуги по настаняване. Използването на данните за директен маркетинг, в предвиждания обхват, считаме за наш легитимен интерес.

Формата за регистрация на профил в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително. Тази информация, ще бъде ползвана за целите на маркетингово проучване относно предлаганите от нас услуги и ще ни помогне за тяхното подобряване. Информацията, при спазване на мерките за сигурност за защита на личните данни, може да бъде използвана и за статистически цели. С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Формата предоставя възможност за регистрация чрез ползване на Вашия профил във www.facebook.com. В този случай, Би Енд Би Тръст ЕООД по автоматичен начин, ще получи информация за Вашите имена и e-mail.

Срокът, за който обработваме Вашите лични данни предоставени при регистрация на профил в уебсайта е 24 ( двадесет и четири) месеца, като със всяко влизане в профила Ви, този срок се удължава със същия период. Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработка на лични данни, с изтриването им от Вашия профил.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) изисква всеки регистриран потребител да се съгласи с използването на данните му за определени дейности. Ползването на уебсайта изисква да се съгласите с Общите условия за ползване. Дадените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Декларация за поверителност.

Forgot your password

Back to Article

01.07.2018 | For the city of Ruse

Sightseeing guide in Ruse district

Sightseeing guide in Ruse district

 

Not only does the city of Ruse grab each of its habitants and guests with its historic diversity and sights but also there are many valuable historical and natural sights in Ruse that definitely deserve your attention and time.

While planning your next visit to the different sights, go to our site or Facebook page to keep one of our luxurious B and B Trust apartments.

 

Rock-hewn Churches of Ivanovo

Located 18 km south of the Danube town, the Ivanovo Rock Churches testify to the significance of the place as a spiritual center from the X - XIV century. Unlike other similar rock monasteries, this is distinguished by the many small rock churches, chapels and churches carved at different heights in the rocks of the beautiful canyon of the Rusenski Lom River and connected by paths and rocks. Besides the size of the monastery, the wonderful and well-preserved icons impress.

The medieval fortress Cherven

Originally it was an Early Byzantine fortress of the 6th century, while in the Second Bulgarian Empire (12th - 14th century) it became one of the most important military centers. The medieval city still preserves much of the past, with portions of the ancient feudal palace, fortress walls, two underground tunnels, 18 churches, public administrative buildings, dwellings, workshops, streets, and so on. Visiting this remarkable place, you will undoubtedly sink into the Knights Age.

Basarbovo Monastery

During the Second Bulgarian Kingdom the Basarbovo Monastery was founded. It was baptized by his most famous inhabitant and eternal abbot - St. Dimitar Basarbovski. The monastery combines rock chapels and scenic views of the Rusenski Lom River. The complex has been renovated and there is a new church built with a lovely dome and icons.

Orlova Chuka Cave

The cave is located in the hilly part of the Danube plain 45 km from the regional center - Ruse. The cave was formed at the end of the Pliocene and the beginning of the Quaternary, when it represented the bed of an underground river, carved out the local threshing limestone and limestone sandstones. There were found remnants of prehistoric people and bear in it. The cave is the second largest in Bulgaria and impresses with its concert hall, the large stalaction (3.5 meters high and 0.5 meters in diameter) and the blue pond called "Izvorcheto". There is a belief that if you touch the water, you will realize your most cherished desire next year, but you have to return to the cave during that one year.

The bridge of Kolio Ficheto

At the time of its construction, the bridge connected the then Ottoman Empire to the Danube village - the city of Ruse. It was built over the River Yantra in the period 1865 - 1867 from the incredible talent - Kolio Ficheto. The bridge, in addition to an important connection, is also a real architectural and cultural value - the bearing pillars are decorated with symbolic sculptures: griffin, lion, nymph, swan. Until then, such motifs have been used at the facade of buildings only.

The Borovo silver Thracian treasure

The treasure consists of five silver objects with a golden finish, the date being approximately 5th and the beginning of the 4th century BC. The three rhytons, the rhinoceros, and the diffuse bowl are the objects included in this treasure. On them are inscriptions that are related to the Thracian king Kotytis I.

 

Are you ready for a walk in the past? Then, immerse yourself in peace and bliss, enjoying our spacious and luxurious apartments in the city of Ruse, with a magnificent view of the central part of the city.


Similar articles

b&b-trust-koleda-ruse

27.11.2019 | Ruse

Treat yourself to an unforgettable experience in the town of Ruse this December

To some of us Christmas is still far away but the truth is that the final countdown to this bright holiday has already begun. Surprise your beloved one by treating them...

22.11.2019 | Ruse

5 ways to have a healthy and а full-fledged sleep in a hotel

Each trip can provide you a perfect opportunity for complete rest. Try to relax and ignore the unfamiliar sounds, scents and lights in the new place. With these 5 tips w...

How to choose the right place for a business trip in Ruse?

06.03.2019 | Ruse

How to choose the right place for a business trip in Ruse?

If you are planning a business trip to Ruse and you are looking for the right place for it, this article will help you with useful tips and suggestions. Whether the purpo...