Login

Continue as guest

or

or

Forgot your password?

Registration

or

Формата за регистрация на профил в уебсайта изисква задължително предоставяне на определен набор от информация, а именно две имена, телефон и e-mail. Целта, за която Би Енд Би Тръст ЕООД събира данните е улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането Ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с Вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил. Предоставената задължителна информация може да бъде използвана и за целите на директния маркетинг, при което ще получавате от нас предложения и промоционални условия за ползването на услуги по настаняване. Използването на данните за директен маркетинг, в предвиждания обхват, считаме за наш легитимен интерес.

Формата за регистрация на профил в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително. Тази информация, ще бъде ползвана за целите на маркетингово проучване относно предлаганите от нас услуги и ще ни помогне за тяхното подобряване. Информацията, при спазване на мерките за сигурност за защита на личните данни, може да бъде използвана и за статистически цели. С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Формата предоставя възможност за регистрация чрез ползване на Вашия профил във www.facebook.com. В този случай, Би Енд Би Тръст ЕООД по автоматичен начин, ще получи информация за Вашите имена и e-mail.

Срокът, за който обработваме Вашите лични данни предоставени при регистрация на профил в уебсайта е 24 ( двадесет и четири) месеца, като със всяко влизане в профила Ви, този срок се удължава със същия период. Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработка на лични данни, с изтриването им от Вашия профил.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) изисква всеки регистриран потребител да се съгласи с използването на данните му за определени дейности. Ползването на уебсайта изисква да се съгласите с Общите условия за ползване. Дадените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Декларация за поверителност.

Finish Registration

Формата за регистрация на профил в уебсайта изисква задължително предоставяне на определен набор от информация, а именно две имена, телефон и e-mail. Целта, за която Би Енд Би Тръст ЕООД събира данните е улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането Ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с Вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил. Предоставената задължителна информация може да бъде използвана и за целите на директния маркетинг, при което ще получавате от нас предложения и промоционални условия за ползването на услуги по настаняване. Използването на данните за директен маркетинг, в предвиждания обхват, считаме за наш легитимен интерес.

Формата за регистрация на профил в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително. Тази информация, ще бъде ползвана за целите на маркетингово проучване относно предлаганите от нас услуги и ще ни помогне за тяхното подобряване. Информацията, при спазване на мерките за сигурност за защита на личните данни, може да бъде използвана и за статистически цели. С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Формата предоставя възможност за регистрация чрез ползване на Вашия профил във www.facebook.com. В този случай, Би Енд Би Тръст ЕООД по автоматичен начин, ще получи информация за Вашите имена и e-mail.

Срокът, за който обработваме Вашите лични данни предоставени при регистрация на профил в уебсайта е 24 ( двадесет и четири) месеца, като със всяко влизане в профила Ви, този срок се удължава със същия период. Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработка на лични данни, с изтриването им от Вашия профил.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) изисква всеки регистриран потребител да се съгласи с използването на данните му за определени дейности. Ползването на уебсайта изисква да се съгласите с Общите условия за ползване. Дадените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Декларация за поверителност.

Forgot your password

Back to Article

06.03.2019 | About B&B Trust

How to choose the right place for a business trip in Ruse?

How to choose the right place for a business trip in Ruse?

If you are planning a business trip to Ruse and you are looking for the right place for it, this article will help you with useful tips and suggestions. Whether the purpose of your trip is a meeting with business partners or you are searching for an inspiration for your creativity, selecting the right place for your business trip is of utmost importance.

 

At B&B Trust, we know what a successful business needs and we are here to share it with you.

It is our pleasure to assist you for your success. The choice of accommodation is important not only for your personal comfort but also for the impression you will make on your business partners. And since B&B Trust provides an opportunity to book a hotel, a house or an apartment online, let us have a look at all the options.

 

A hotel, a house or an apartment?
 

Staying in a hotel
 

We recommend staying in a hotel when your business trip involves a lot of meetings in the central parts of the city and it lasts several days.

 

The accommodation should offer complete relaxation so that you are focused and refreshed during the day. That is why at B&B Trust Hotel we make sure you get spacious rooms, helpful staff and excellent style.

 

During your stay, you will enjoy an atmosphere skilfully combining classical elegance and functionality. And thanks to the individual treatment, you will feel as if you are staying with close relatives.

 

The menu can also be adapted according to your personal diet and taste. As for coffee… Coffee can definitely be a winner with your partners if you invite them for a meeting at the hotel. We prepare it using the only Italian coffee machine Elektra in the country.

 

Elektra is the first espresso coffee machine in the world receiving a patent as far back as 1950. Its retro design symbolises the 50-year-long history of the brand combined with the latest technology of espresso coffee making.

 

Location is the other crucial factor when choosing the right place for your business trip.

B&B Trust Hotel is very conveniently located in the very heart of the city of Ruse. This makes organising your meetings even easier. And if you want to do some work in privacy, then the cosy tranquillity of the small street will provide the necessary peace and quiet, and the invigorating atmosphere may well prove inspirational.

 

An excellent Internet connection and a convenient place where you can connect your laptop are among the top priorities of a business traveller. Besides high-speed Wi-Fi Internet connectivity, at B&B Trust Hotel you will get everything necessary for conducting a productive business meeting – stationery, chart board, projector and everything you can find in a modern business office.

 

The lobby bar of the hotel will also be useful to you. There you can meet your business partners, relax over a pleasant drink or just browse through the printed press. 

 

Let us also not forget parking. The hotel has parking spaces which are available to you during your stay.

 

And after a hard working day, you can release the stress in the modern gym of B&B Trust Hotel located right next to the hotel.

 

Staying in an apartment
 

Booking an apartment is extremely suitable during some of your longer business trips. The apartments of B&B Trust, as well as the hotel, are located in the centre of Ruse.

 

They are the right accommodation for your business trip if you want to feel at home.

The homely atmosphere will help you relax peacefully, or open your laptop to finish your presentation for that important meeting with clients or business partners.

 

For your comfort and for an efficient work process, we have made sure the apartments are comfortably and functionally furnished. In this way, you will unwittingly immerse yourself in a creative and productive atmosphere. Lighting, on the other hand, is specially designed to ensure comfortable work both during the day and night.

 

For your total relaxation and comfort during your business trips, you have a personal butler at your disposal. He will take care of your personal and business needs. You can rely on him if you need to have your clothes dry-cleaned or if you want him to book a table at a restaurant or do the shopping for you. He will also offer you a selection of dishes specially prepared to your taste – from traditional specialities to vegan dishes for connoisseurs.

 

High-speed internet is again a top priority when business travel is concerned. And the added advantage of having stationery, a chart board or a projector at your disposal during your stay is simply priceless.

 

Staying in a house
 

A house can offer you more cosiness. But why is it suitable for a business trip? It is definitely the ideal option when you travel with your team. It is your own place where you can find the necessary peace and quiet so that you can concentrate on that important project or presentation.

 

By renting a house you rent a home for your ideas where you can combine work and inspiration. Whether for team-building or an important meeting with clients, home comforts are irreplaceable.

 

B&B Trust offers spacious and modern fully-furnished houses for rent in Marten – a small town near the city of Ruse. They combine in themselves all amenities needed for both work and rest – cosy atmosphere, high-speed internet, office equipment and many other.

 

In today’s digital world, businesses communicate in different time zones and can operate from any place around the globe. However, when it comes to promoting stable long-lasting business relations, a face-to-face meeting still remains the most successful. That is why it is so important to choose the right place for your business trip.

 

All these tips have been collected as a result of our many business trips. What is more important, however, is that they have been realised in the services which you will get at B&B Trust.

At B&B Trust, there are different accommodation solutions for you which meet the most stringent criteria for location, available facilities and additional services.

Spacious and modern fully-furnished houses in Marten – a small town near the city of Ruse. Comfortable and functionally furnished apartments in Sofia and Ruse.

As for accommodation in the centre of Ruse, the right place for a business trip or a city holiday is B&B Trust Hotel.


Similar articles

b&b-trust-koleda-ruse

27.11.2019 | Ruse

Treat yourself to an unforgettable experience in the town of Ruse this December

To some of us Christmas is still far away but the truth is that the final countdown to this bright holiday has already begun. Surprise your beloved one by treating them...

22.11.2019 | Ruse

5 ways to have a healthy and а full-fledged sleep in a hotel

Each trip can provide you a perfect opportunity for complete rest. Try to relax and ignore the unfamiliar sounds, scents and lights in the new place. With these 5 tips w...

Хотел B&B Trust - още едно предложение от нас

20.07.2018 | Ruse

B&B Trust Hotel - one more suggestion for you

Location Located at the heart of Ruse, B&B Trust Hotel is placed near all significant sightings of the town. the address is Ruse, 7 Tsaribrod Str.   Rooms Th...