Login

Continue as guest

or

or

Forgot your password?

Registration

or

Формата за регистрация на профил в уебсайта изисква задължително предоставяне на определен набор от информация, а именно две имена, телефон и e-mail. Целта, за която Би Енд Би Тръст ЕООД събира данните е улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането Ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с Вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил. Предоставената задължителна информация може да бъде използвана и за целите на директния маркетинг, при което ще получавате от нас предложения и промоционални условия за ползването на услуги по настаняване. Използването на данните за директен маркетинг, в предвиждания обхват, считаме за наш легитимен интерес.

Формата за регистрация на профил в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително. Тази информация, ще бъде ползвана за целите на маркетингово проучване относно предлаганите от нас услуги и ще ни помогне за тяхното подобряване. Информацията, при спазване на мерките за сигурност за защита на личните данни, може да бъде използвана и за статистически цели. С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Формата предоставя възможност за регистрация чрез ползване на Вашия профил във www.facebook.com. В този случай, Би Енд Би Тръст ЕООД по автоматичен начин, ще получи информация за Вашите имена и e-mail.

Срокът, за който обработваме Вашите лични данни предоставени при регистрация на профил в уебсайта е 24 ( двадесет и четири) месеца, като със всяко влизане в профила Ви, този срок се удължава със същия период. Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработка на лични данни, с изтриването им от Вашия профил.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) изисква всеки регистриран потребител да се съгласи с използването на данните му за определени дейности. Ползването на уебсайта изисква да се съгласите с Общите условия за ползване. Дадените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Декларация за поверителност.

Finish Registration

Формата за регистрация на профил в уебсайта изисква задължително предоставяне на определен набор от информация, а именно две имена, телефон и e-mail. Целта, за която Би Енд Би Тръст ЕООД събира данните е улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането Ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с Вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил. Предоставената задължителна информация може да бъде използвана и за целите на директния маркетинг, при което ще получавате от нас предложения и промоционални условия за ползването на услуги по настаняване. Използването на данните за директен маркетинг, в предвиждания обхват, считаме за наш легитимен интерес.

Формата за регистрация на профил в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително. Тази информация, ще бъде ползвана за целите на маркетингово проучване относно предлаганите от нас услуги и ще ни помогне за тяхното подобряване. Информацията, при спазване на мерките за сигурност за защита на личните данни, може да бъде използвана и за статистически цели. С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Формата предоставя възможност за регистрация чрез ползване на Вашия профил във www.facebook.com. В този случай, Би Енд Би Тръст ЕООД по автоматичен начин, ще получи информация за Вашите имена и e-mail.

Срокът, за който обработваме Вашите лични данни предоставени при регистрация на профил в уебсайта е 24 ( двадесет и четири) месеца, като със всяко влизане в профила Ви, този срок се удължава със същия период. Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработка на лични данни, с изтриването им от Вашия профил.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) изисква всеки регистриран потребител да се съгласи с използването на данните му за определени дейности. Ползването на уебсайта изисква да се съгласите с Общите условия за ползване. Дадените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Декларация за поверителност.

Forgot your password

Back to Article

22.11.2019 | About B&B Trust

5 ways to have a healthy and а full-fledged sleep in a hotel

Each trip can provide you a perfect opportunity for complete rest. Try to relax and ignore the unfamiliar sounds, scents and lights in the new place.

With these 5 tips we guarantee, that you’ll sleep even better than you do at home.

Book more than one night: Have you ever noticed that you don’t sleep well during your first night in a new place? Japanese scientists name this condition the “first night effect”. They prove that on the first night in an unknown place, the one hemisphere of the brain remains alert during sleep. The reason for this phenomenon lies in the innate need of the brain to adapt itself and the body to unfamiliar surroundings. Experiments show that on the second evening at the new location, these changes in brain activity are not observed, i.e. one night is enough to adapt to an unexplored environment. Therefore, one of the ways to guarantee your healthy complete sleep in a hotel is to stay more than one day.

Get the right room temperature: Make sure the air conditioner in your hotel room works properly. The temperature should meet your expectations in order to feel warm and comfy. Just like at home, you’ll sleep better when the room is cool, between 15°C and 21°C. To ensure your enjoyment and coziness, the B&B Trust Hotel reception is open 24 hours. We are always available for your questions or your specific wishes.

Feel like home away from home: Put your favorite pajamas in your luggage. Sleep on the same side of the bed you are used to. This will make you feel like home. Some travelers even take along their pillow. If you book your stay at B&B Trust Hotel, you don’t need to do this. In order to provide you the coziness and comfort you need, we offer a special selection of 3 pillow types - classic, bamboo or feather pillow. Each of them will ensure your full-fledged sleep and rest.

Do a Bedtime Brain-Purge: When you return to your hotel room, spend at least 15 minutes in relaxing. This will help you calm your body and organize your thoughts before bedtime. During a business trip, you are having a lot of meetings, checking your email frequently, eating fast and planning the next day's to do’s. With this little trick you will be able to free your mind and dedicate time for yourself: write down all the ideas that have come to your mind during the day and the tasks you need to accomplish on the next day. This way you will quiet your mind while sleeping.

Power down your laptop and mobile phone: Make your bed a "sleeping zone" and don't use it for anything else. Switch off your mobile phone or put it into silent mode at night so you don't get disturbed while sleeping. And one specific tip: let your friends and family know where you are staying. If there’s an emergency, they can reach you instantly. During the rest of the time you will be able to safely enjoy a full-fledged sleep and rest.

Book your holiday at B&B Trust Hotel here.

If you have specific questions, don’t hesitate to write us via the contact form.


Similar articles

b&b-trust-koleda-ruse

27.11.2019 | Ruse

Treat yourself to an unforgettable experience in the town of Ruse this December

To some of us Christmas is still far away but the truth is that the final countdown to this bright holiday has already begun. Surprise your beloved one by treating them...

How to choose the right place for a business trip in Ruse?

06.03.2019 | Ruse

How to choose the right place for a business trip in Ruse?

If you are planning a business trip to Ruse and you are looking for the right place for it, this article will help you with useful tips and suggestions. Whether the purpo...

Хотел B&B Trust - още едно предложение от нас

20.07.2018 | Ruse

B&B Trust Hotel - one more suggestion for you

Location Located at the heart of Ruse, B&B Trust Hotel is placed near all significant sightings of the town. the address is Ruse, 7 Tsaribrod Str.   Rooms Th...