Вход

Продължи като гост

или

или

Забравена парола?

Регистрация

или

Формата за регистрация на профил в уебсайта изисква задължително предоставяне на определен набор от информация, а именно две имена, телефон и e-mail. Целта, за която Би Енд Би Тръст ЕООД събира данните е улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането Ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с Вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил. Предоставената задължителна информация може да бъде използвана и за целите на директния маркетинг, при което ще получавате от нас предложения и промоционални условия за ползването на услуги по настаняване. Използването на данните за директен маркетинг, в предвиждания обхват, считаме за наш легитимен интерес.

Формата за регистрация на профил в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително. Тази информация, ще бъде ползвана за целите на маркетингово проучване относно предлаганите от нас услуги и ще ни помогне за тяхното подобряване. Информацията, при спазване на мерките за сигурност за защита на личните данни, може да бъде използвана и за статистически цели. С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Формата предоставя възможност за регистрация чрез ползване на Вашия профил във www.facebook.com. В този случай, Би Енд Би Тръст ЕООД по автоматичен начин, ще получи информация за Вашите имена и e-mail.

Срокът, за който обработваме Вашите лични данни предоставени при регистрация на профил в уебсайта е 24 ( двадесет и четири) месеца, като със всяко влизане в профила Ви, този срок се удължава със същия период. Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработка на лични данни, с изтриването им от Вашия профил.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) изисква всеки регистриран потребител да се съгласи с използването на данните му за определени дейности. Ползването на уебсайта изисква да се съгласите с Общите условия за ползване. Дадените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Декларация за поверителност.

Завърши Регистрация

Формата за регистрация на профил в уебсайта изисква задължително предоставяне на определен набор от информация, а именно две имена, телефон и e-mail. Целта, за която Би Енд Би Тръст ЕООД събира данните е улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането Ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с Вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил. Предоставената задължителна информация може да бъде използвана и за целите на директния маркетинг, при което ще получавате от нас предложения и промоционални условия за ползването на услуги по настаняване. Използването на данните за директен маркетинг, в предвиждания обхват, считаме за наш легитимен интерес.

Формата за регистрация на профил в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително. Тази информация, ще бъде ползвана за целите на маркетингово проучване относно предлаганите от нас услуги и ще ни помогне за тяхното подобряване. Информацията, при спазване на мерките за сигурност за защита на личните данни, може да бъде използвана и за статистически цели. С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Формата предоставя възможност за регистрация чрез ползване на Вашия профил във www.facebook.com. В този случай, Би Енд Би Тръст ЕООД по автоматичен начин, ще получи информация за Вашите имена и e-mail.

Срокът, за който обработваме Вашите лични данни предоставени при регистрация на профил в уебсайта е 24 ( двадесет и четири) месеца, като със всяко влизане в профила Ви, този срок се удължава със същия период. Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработка на лични данни, с изтриването им от Вашия профил.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) изисква всеки регистриран потребител да се съгласи с използването на данните му за определени дейности. Ползването на уебсайта изисква да се съгласите с Общите условия за ползване. Дадените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Декларация за поверителност.

Забравена парола

Общи условия

Общи условия за настаняване на

БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД

 

I. Общи положения

Hacтoящитe Общи ycлoвия (ОУ) ca пpeднaзнaчeни зa peгyлиpaнe нa oтнoшeниятa мeждy „БИ ЕНД БИ ТРЪСТ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК:117060259, със седалище и адрес на управление: гр.Русе,  бул. Славянски №20, нapичaнo пo-дoлy зa ĸpaтĸocт Би Енд Би Тръст и клиeнтитe, нapичaни пo-дoлy Ползватели, при ползване на предлаганите от дружеството услуги.

 

II. Данни за Би Енд Би Тръст

Инфopмaция cъглacнo Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe: 

 

Haимeнoвaниe:„БИ ЕНД БИ ТРЪСТ” ЕООД;

Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гр. Русе, бул. „Славянски” №20;

Aдpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa и aдpec зa oтпpaвянe нa жaлби oт пoтpeбитeли: гр. Русе, бул. „Славянски” №20;

Дaнни зa ĸopecпoндeнция: тел. 0877 510 538 e-mail: office@bandbtrust.bg;

Bпиcвaнe в пyблични peгиcтpи: Би Енд Би Тръст е вписан в Търговския регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК: 117060259;

Haдзopни opгaни: 

 • Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe; 

адpec: гр. София 1000, пл. „Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6;

тeл.: 02/9330565,  0700 111 22; 

имейл: info@kzp.bg;

уeб caйт: www.kzp.bg;

 • Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни;

адpec: гp. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

тeл.: 02/91-53-518;

имейл: kzld@cpdp.bg;

уeб caйт: www.cpdp.bg;

 

III. Дефиниции

При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази ще се разбират със следните значения:

Общи условия (ОУ) – означава настоящите Oбщи условия на договора за настаняване уреждащи правоотношенията между „БИ ЕНД БИ ТРЪСТ” ЕООД и Клиентите при използване на услугите предоставяни от дружеството;

Уебсайт - означава уебсайтът находящ се на интернет адрес www.bandbtrust.bg;

Клиент – физическо или юридическо лице, ползващо услугите на „БИ ЕНД БИ ТРЪСТ” ЕООД;

Резервация – е индивидуална заявка за ползване на услугите на „БИ ЕНД БИ ТРЪСТ” ЕООД от Клиент, която може да бъде извършена и чрез попълване на електронна форма на www.bandbtrust.bg, представляваща предложение за сключване на договор за ползване на избрани от Клиента услуги;

Лични данни – означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД);

Потребителски профил  –  е уникален профил на Клиент в www.bandbtrust.bg, създаден след регистрация чрез въвеждане на имейл адрес и парола за достъп, избрани от Клиента. Профилът дава възможност на Клиента да разглежда и редактира данните въведени при регистрация, да прави Резервации и да променя паролата си за достъп. Създаването на Потребителски профил е по желание на Клиента;

Регистриран потребител – Клиент, който е създал Потребителски профил и ползва този профил при ползване на Уебсайта;

Имейл – електронна поща;

ДДС – означава Данък добавена стойност по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);

ЗДЕУУ – означава Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

ЗЗП – означава Закон за защита на потребителите;

ЗЗЛД – означава Закон за защита на личните данни;

За неуговорените в тези ОУ понятия се прилага Закона за електронната търговия, Закона за защита на потребителите и законодателството на Република България.

 

IV. Предоставяни услуги

Би Енд Би Тръст предоставя услуги по временно и дългосрочни настаняване в управлявани от него обекти като хотели, апартаменти, студиа, къщи и други места за настаняване.

Би Енд Би Тръст предоставя и допълнителни услуги за ползване на спортен център (фитнес зала), ресторантьорски услуги и други.

 

V. Резервации

Клиентът може да направи резервация за настаняване в управляваните от Би Енд Би Тръст обекти:

 • На място в обектите, при положение че в тях има изградена рецепция или търговска част, както и в други търговски обекти на дружеството;
 • Чрез туристически агенции, туроператори, агенции за недвижими имоти и други представители на Би Енд Би Тръст, с които дружеството има сключен договор и са надлежно упълномощени да го представляват;
 • Чрез управлявания от Би Енд Би Тръст Уебсайт bandbtrust.bg;
 • Чрез посредници управляващи платформи за отдаване под наем на площи за настаняване, като com, hotels.com и други, с които дружеството има сключен договор и са надлежно упълномощени да го представляват.

 

VI. Резервации чрез www.bandbtrust.bg

Би Енд Би Тръст управлява Уебсайта bandbtrust.bg, чрез който Клиентът има възможност да прави резервации, да сключва договори за настаняване, както и за поръчка на други услуги предлагани от дружеството, включително и следните възможности:

 1. да извърши регистрация и да му бъде създаден уникален потребителски профил с определени от него имейл адрес и парола за достъп;
 2. да преглежда местата за настаняване, техните характеристики и условията за настаняване;
 3. да извърши проверка за наличието на свободни места за настаняване на посочени от него дати, както и цените за настаняване на съответните дати;
 4. да извършва резервация и сключва договори за настаняване;
 5. да извършва електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договорите с Би Енд Би Тръст;
 6. да извършва плащания във връзка със сключените с Би Енд Би Тръст договори, по определени в ОУ начини за разплащане;
 7. да получава информация за услугите предлагани от Би Енд Би Тръст;
 8. да бъде уведомяван за правата и задълженията му произтичащи от ОУ и закона;
 9. да упражнява правото си на анулиране на резервацията, съгласно настоящите ОУ.

Би Енд Би Тръст изпълнява услугите и гарантира правата на Клиента, предвидени в закона и настоящите ОУ, в рамките на добросъвестността и съгласно възприетите в практиката, потребителското или търговското право, критерии и условия.

Би Енд Би Тръст предоставя на Клиента възможност да извърши сключи договор за ползване на услуги по настаняване, чрез изпращане на Резервация и заплащане на съответната цена, при съобразяване и спазване на настоящите ОУ.

Клиентът извършва Резервацията, чрез попълване на електронна форма достъпна на www.bandbtrust.bg, като е длъжен да предостави пълни и верни данни относно своето име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, както и всички други данни маркирани като задължителни в електронната форма. В случай че трето лице ще ползва услугите, Клиентът е длъжен да посочи това. При завършване на Резервацията, Клиентът има възможност да прегледа избраните от него услуги, както и посочената от него информация в електронната форма и при нужда да извърши корекции. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя са верни, пълни и точни, като носи отговорност за неправилно и грешно попълнени данни.

 1. Клиентът изпраща заявка за Резервация до Би Енд Би Тръст с нейното завършване чрез натискането на бутона „Завърши резервация” или друг бутон със сходно значение. Чрез извършване на действието, Клиентът прави електронно изявление, с което заявява желанието си да ползва избраните услуги, при условията, и цената определени в Резервацията и в настоящите ОУ. С натискане на бутона, Клиентът декларира, че е запознат с настоящите ОУ, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
 2. При посочени във формата за Резервация непълни, неверни или грешни данни, включително за адрес, телефонен номер и имейл, липсата и неточността на които затрудняват потвърждението на договора за избраните услуги, Би Енд Би Тръст има право едностранно без предизвестие да развали договора по вина на Клиента, за което го информира незабавно на наличните в Резервацията контакти.
 3. Би Енд Би Тръст потвърждава Резервацията чрез изпращане на съобщение на посочения от Клиента във формата имейл, съдържащо следната информация: информация за Резервацията, посочване на заявените услуги, тяхната цена и начина на плащане, данни за начисленото ДДС и други данъци и такси.
 4. Договорът за настаняване между Би Енд Би Тръст и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на Резервацията от Би Енд Би Тръст по описания в чл. 14 начин.
 5. По силата на сключения с Клиента договор за настаняване, Би Енд Би Тръст се задължава да предостави услугата съгласно избраните условия и посоченото в настоящите ОУ.
 6. Клиентът заплаща на Би Енд Би Тръст цена за настаняване, в размер и при условията посочени в Уебсайта към момента на завършване на поръчката. Би Енд Би Тръст има право да се откаже направена резервация, в случай на грешка при публикуване на цента в Уебсайта. Грешка в цената е налице, когато има очевидна разлика между стойността на услугата и посочената цена.
 7. Πoлзвaтeлят и Би Енд Би Тръст  ce cъглacявaт, чe вcичĸи изявлeния пoмeждy им във вpъзĸa cъc cĸлючвaнeтo и изпълнeниeтo нa дoгoвopa зa настаняване мoгaт дa бъдaт извъpшвaни пo eлeĸтpoнeн път и чpeз eлeĸтpoнни изявлeния пo cмиcълa нa ЗЕДЕУУ.
 8. Πpeдпoлaгa ce, чe eлeĸтpoннитe изявлeния извъpшeни oт Πoлзвaтeля ca извъpшeни oт лицето, пocoчeно в дaннитe, пpeдocтaвeни oт Πoлзвaтeля пpи извъpшвaнe нa Резервацията или на peгиcтpaция, в случай че Πoлзвaтeлят използва Уебсайта, като регистриран потребител и e въвeл cъoтвeтния имейл и пapoлa зa дocтъп.

 

VI. Профил на Потребителя

 1. Клиентът може да използва Уебсайта за сключване на договори за настаняване, както и за други предоставяни от Би Енд Би Тръст услуги като гост или като регистриран потребител.
 2. За да използва Уебсайта като регистриран потребител, Клиентът следва да се регистрира, като въведе избрани от него имейл адрес и парола за достъп. В резултат от регистрацията Уебсайтът създава уникален потребителски профил, чрез който той може да прави резервации и да поръчва други услуги.
 3. При извършване на регистрация и използване на Уебсайта като регистриран потребител, Клиентът се задължава да въвежда верни и актуални данни в потребителския си профил. Клиентът своевременно актуализира данните, посочени при регистрацията и въведени в потребителския профил в случай на промяна.

 

VII. Цена и начин на плащане

 1. Всички цени в Уебсайта са в български левове, с включен ДДС и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Би Енд Би Тръст си запазва правото да ги променя без предупреждение по всяко време. Цените по завършени от Клиента Резервации са окончателни и не подлежат на промяна.
 2. Дължимата от Клиента цена за ползване на услугите е посочена в изготвената от Клиента и потвърдена от Би Енд Би Тръст Резервация.
 3. При извършване на резервация чрез Уебсайта, Клиентът може да заплати дължимата цена по един от следните начини:
 4. с банков трансфер;
 5. с кредитна или дебитна карта;
 6. чрез използване на платформата Pay Pal;
 7. по друг начин определен в Уебсайта.
 8. При изготвяне на Резервацията и преди завършването й чрез натискане на бутона „Завърши резервацията” или на друг бутон със сходно съдържание, Клиентът избира метод за плащане.
 9. Би Енд Би Тръст може да изисква от Клиента предоставяне на гаранция за Резервираните услуги, чрез използване на кредитна или дебитна карта. В случай че Клиентът не заплати дължимата по сключения договор за настаняване сума, Би Енд Би Тръст има право да се удовлетвори като получи своето вземане по предоставената гаранция. Получаването на сумата по вземането става чрез извършване на едностранно изявление или извършване на фактическо действие от страна на Би Енд Би Тръст или по автоматичен начин.
 10. При желание за получаване на фактура за ползваните услуги, по време на изготвяне на Резервацията и преди завършването й, Клиентът посочва всички необходими данни за издаване на фактура в съответствие с действащото българско законодателство.

 

VIII. Изпълнение на договора за настаняване

 1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

Настаняване: всеки ден след 14:00 ч.

Освобождаване на стаите: от понеделник до петък до 12:00 ч.

Освобождаване на стаите: в събота и неделя до 10:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята първият просрочен час подлежи на заплащане в размер на 10 % (десет процента) от стойността на нощувката, вторият просрочен час на 50% (петдесет) процента от стойността на нощувката и третият и повече часове: на 100 %(сто процента) от стойността на нощувката.

 1. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден за настаняване.
 2. Настаняването се допуска след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от КЛИЕНТА лични данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.
 3. Лица под 18 години се настаняват единствено с пълнолетен Потребител. Потребителят отговаря за действията на непълнолетните и/или малолетните лица, които придружава.
 4. Потребителят е длъжен да спазва общоприетите норми за поведение, да не уврежда мебели, техника, интериор и друга собственост на Би Енд Би Тръст, да не вдига шум. Потребителят е длъжен да спазва всички други условия за ползване на посочените помещенията за настаняване.
 5. Домашни любимци не се допускат в наетите помещения за настаняване.
 6. Потребителят няма право да пуши в помещенията за настаняване. При нарушение на забраната, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати глоба от 200,00 евро.
 7. Потребителят заплаща всички ползвани напитки, храни и допълнителни услуги предоставени му от Би Енд Би Тръст по време на престоя, съгласно посочените цени.

 

IX. Право на отказ от договора за настаняване

 1. Всеки Клиент има право да откаже потвърдена Резервация за хотелско настаняване, при следните условия:
 2. При отказ от Резервация извършен до 24ч. преди датата на настаняване, Потребителят не дължи неустойка за анулацията;
 3. При отказ от Резервация извършен по-малко от 24ч. преди датата на настаняване, Потребителят дължи неустойка в размер равен на сумата по направената Резервация.
 4. Всеки Клиент има право да откаже потвърдена Резервация за настаняване в апартамент, ателие, студио или друго място за настаняване, с изключение на хотелското настаняване, при следните условия:
 5. При отказ от Резервация извършен до 7 дни, преди датата на настаняване, Потребителят не дължи неустойка за анулацията;
 6. При отказ от Резервация извършен по- малко 7 дни, преди датата на настаняване, Потребителят дължи неустойка в размер равен на сумата по направената Резервация.
 7. В случай че при Резервация, която не е извършена чрез Уебсайта, на Клиента са представени условия за отказ от услугите различни от настоящите, то се прилагат представените условия.
 8. Страните приемат, че при неявяване на Потребителя на датата за настаняване, до посочения в чл. 14 час, Резервацията автоматично се счита за анулирана. В този случай, Потребителят дължи неустойка в размер равен на сумата по направената Резервация.
 9. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да информира Би Енд Би Тръст като заяви недвусмислено решението си да се откаже от Резервацията чрез изпращане на електронно изявление на посочения имейл: …………………….
 10. При извършването на отказ по установения ред, Би Енд Би Тръст възстановява направеното от Клиента плащане по посочена от него банкова сметка или освобождава предоставената гаранция. Би Енд Би Тръст има право да се удовлетвори от държаните от него суми на Клиента или от предоставената гаранция, за дължимите неустойки по настоящия Раздел.

 

X. РЕКЛАМАЦИИ по ЗЗП

 1. При съществено несъответствие на предоставените услуги по настаняване Клиент, който има качеството потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП,   има право да направи рекламация, като посочи един от следните начини за удовлетворяването и: 1) чрез предоставяне на услуга, в съответствие с договореното; 2) чрез намаление на цената на услугата или 3)  чрез възстановяване на заплатената сума.  
 2. Рекламацията се предявява в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на предоставяне на услугата.
 3. Клиентът има възможност да предяви рекламацията устно пред упълномощен служител на Би Енд Би Тръст или на следния имейл - office@bandbtrust.bg. При предявяване на рекламацията Клиентът посочва предмета й, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума и адрес за контакт, като задължително прилага и документите, на които се основава претенцията, както следва:
 4. касова бележка или фактура;
 5. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
 6. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 7. Би Енд Би Тръст поддържа регистър на предявените пред него рекламации. Би Енд Би Тръст уведомява Клиента в разумен срок за това далиприема рекламацията за основателна. Когато избраният от Клиента начин за удовлетворяване на рекламацията е непропорционален спрямо друг възможен по преценка на Би Енд Би Тръст, то дружеството се свързва с Клиента за уточняване на друг възможен начин за удовлетворяване на рекламацията.

 

XI. Лични данни

 1. Би Енд Би Тръст е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на използването на Уебсайта. С правилата и реда за обработване на личните данни, Ползвателите могат да се запознаят тук (с хиперлинк) или на страница „Политика за поверителност” част от bаndbtrust.bg.

 

XII. Прекратяване на договора за покупко-продажба

 1. Договорът за настаняване между Πoлзвaтeля и Би Енд Би Тръст ce пpeĸpaтявa в cлeднитe cлyчaи:
 2. при изпълнение на услугата и заплащане на дължимата за нея цена;
 3. пo взaимнo cъглacиe на страните;
 4. при отказ от страна на Клиента или анулация на Резервация по реда на Раздел X от ОУ;
 5. пpи пpeĸpaтявaнe и oбявявaнe в лиĸвидaция или oбявявaнe в нecъcтoятeлнocт нa eднa oт cтpaнитe пo дoгoвopa;
 6. Би Енд Би Тръст има право едностранно без предизвестие да развали договора за настаняване по вина на Клиента, в случаите посочени в чл. 13 от ОУ;

 

XIII. Отговорност

 1. Би Енд Би Тръст не носи отговорност за вреди от какъвто и да било вид, които не са пряк и непосредствен резултат от неизпълнение на негови конкретни договорни задължения.
 2. Страните не носят отговорност за неизпълнението на задълженията си по договора за настаняване, ако това неизпълнение се дължи на непреодолима сила. Непреодолима сила се дефинира съгласно законодателството на Република България. Страната, която се позовава на непреодолима сила, е задължена да информира веднага и изчерпателно другата страна за възникването и, като вземе всички мерки за ограничаване на последствията от непреодолимата сила. 
 3. Би Енд Би Тръст не носи отговорност за липсата на достъп до Уебсайта, както и за необработването или ненавременното обработване на изпратена Резервация.
 4. Би Енд Би Тръст не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи на територията на местата за настаняване, както и за вреди, причинени от трети лица.
 5. Във всеки случай размерът на отговорността на Би Енд Би Тръст за вреди причинени на Клиента или трети лица при използване на услугите, неизпълнението или лошото изпълнение на договора за настаняване е ограничен до размера на стойността на ползваните услуги, освен в случаите, при които законът не позволява подобно ограничение.
 6. Клиентът е длъжен да обезщети Би Енд Би Тръст за всички претърпени вреди, в следствие на негови или на поставените под негово наблюдение лица под 18 години, действия или бездействия. Клиентът е длъжен да заплати дължимите глоби и неустойки посочени в настоящите ОУ и в условията за ползване на помещенията за настаняване.

 

XIV. Изменения на Общите условия

 1. Би Енд Би Тръст може да измени настоящите Общи условия по всяко време, като публикува на bandbtrust.bgактуалната тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила.

 

XV. Други условия

 1. Страните декларират, че, в случай че някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора като цяло или на други негови клаузи. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона.
 2. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле или бутон в Уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
 3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и последствията от това, също така спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.
 4. При разногласия и възникнал спор с Би Енд Би Тръст, Клиент, който има качеството потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП, може да отнесе спора за  решаване пред Комисията за защита на потребителите на посочените в чл. 3 контакти.