Вход

Продължи като гост

или

или

Забравена парола?

Регистрация

или

Формата за регистрация на профил в уебсайта изисква задължително предоставяне на определен набор от информация, а именно две имена, телефон и e-mail. Целта, за която Би Енд Би Тръст ЕООД събира данните е улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането Ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с Вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил. Предоставената задължителна информация може да бъде използвана и за целите на директния маркетинг, при което ще получавате от нас предложения и промоционални условия за ползването на услуги по настаняване. Използването на данните за директен маркетинг, в предвиждания обхват, считаме за наш легитимен интерес.

Формата за регистрация на профил в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително. Тази информация, ще бъде ползвана за целите на маркетингово проучване относно предлаганите от нас услуги и ще ни помогне за тяхното подобряване. Информацията, при спазване на мерките за сигурност за защита на личните данни, може да бъде използвана и за статистически цели. С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Формата предоставя възможност за регистрация чрез ползване на Вашия профил във www.facebook.com. В този случай, Би Енд Би Тръст ЕООД по автоматичен начин, ще получи информация за Вашите имена и e-mail.

Срокът, за който обработваме Вашите лични данни предоставени при регистрация на профил в уебсайта е 24 ( двадесет и четири) месеца, като със всяко влизане в профила Ви, този срок се удължава със същия период. Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработка на лични данни, с изтриването им от Вашия профил.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) изисква всеки регистриран потребител да се съгласи с използването на данните му за определени дейности. Ползването на уебсайта изисква да се съгласите с Общите условия за ползване. Дадените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Декларация за поверителност.

Завърши Регистрация

Формата за регистрация на профил в уебсайта изисква задължително предоставяне на определен набор от информация, а именно две имена, телефон и e-mail. Целта, за която Би Енд Би Тръст ЕООД събира данните е улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането Ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с Вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил. Предоставената задължителна информация може да бъде използвана и за целите на директния маркетинг, при което ще получавате от нас предложения и промоционални условия за ползването на услуги по настаняване. Използването на данните за директен маркетинг, в предвиждания обхват, считаме за наш легитимен интерес.

Формата за регистрация на профил в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително. Тази информация, ще бъде ползвана за целите на маркетингово проучване относно предлаганите от нас услуги и ще ни помогне за тяхното подобряване. Информацията, при спазване на мерките за сигурност за защита на личните данни, може да бъде използвана и за статистически цели. С ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПО ВЪВЕЖДАНЕ НА НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПРЕДОСТАВЯТЕ НА БИ ЕНД БИ ТРЪСТ ЕООД СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА НЕЙНОТО ОБРАБОТВАНЕ ЗА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕЛИ.

Формата предоставя възможност за регистрация чрез ползване на Вашия профил във www.facebook.com. В този случай, Би Енд Би Тръст ЕООД по автоматичен начин, ще получи информация за Вашите имена и e-mail.

Срокът, за който обработваме Вашите лични данни предоставени при регистрация на профил в уебсайта е 24 ( двадесет и четири) месеца, като със всяко влизане в профила Ви, този срок се удължава със същия период. Вие имате право по всяко време да оттеглите даденото съгласие за обработка на лични данни, с изтриването им от Вашия профил.

Общият регламент за защита на личните данни (GDPR) изисква всеки регистриран потребител да се съгласи с използването на данните му за определени дейности. Ползването на уебсайта изисква да се съгласите с Общите условия за ползване. Дадените съгласия за обработка на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време от Декларация за поверителност.

Забравена парола

Конфиденциалност

Декларация за поверителност

на Би Енд Би ТръстЕООД

 

Данни за Би Енд Би Тръст ЕООД като администратор на лични данни

 

„БИ ЕНД БИ ТРЪСТ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК: 117060259, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, бул. Славянски №20, телефон за контакт: +359………, e-mail:……..

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до вашите личните данни, които „БИ ЕНД БИ ТРЪСТ” ЕООД (наричано по-долу само "Би Енд Би Тръст") събира с цел да ви предостави услуги ("Услуги") съгласно предмета си на дейност.

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез уебсайта www.bandbtrust.bg, така по друг начин, например на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, при сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Чрез тази Декларация за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашият уебсайт и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите електронно писмо до посочения по-горе e-mail: office@bandbtrust.bg

Би Енд Би Тръст събира и обработва вашите лични данни на основание и при спазване на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016или GDPR), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.


Основни принципи при обработването на лични данни

Би Енд Би Тръст спазва следните принципи при обработката на лични данни:

 • - Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • - Ограничение на целите на обработване;
 • - Свеждане до минимум на събираните данни;
 • - Точност и актуалност на данните;
 • - Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • - Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • - Отчетност.

 

Цели на събиране и обработка наличните данни

Би Енд Би Тръст обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу:

 • - Идентификация, с цел изпълнение на услуги по договор/ преддоговорни отношения;
 • - Осъществяване на контакт, във връзка с изпълнение на по договор/ преддоговорни отношения;
 • - Изпълнение на законовите задължения по попълване на необходимите съгласно Закона за туризма (ЗТ) регистри;
 • - Счетоводна отчетност и отчитане на финансов резултат;
 • - Охрана и сигурност на местата за настаняване;
 • - Статистически цели;
 • - Измерване и проследяване на потребителското поведение в сайта на Би Енд Би Тръст с цел подобряване на нашите продукти и потребителското преживяване;
 • - Изпращане на съобщения за наши услуги, ако изрично сте дали съгласието си за това;
 • - Изпращане на съобщения за продукти и услуги на наши Партньори, когато изрично сте дали вашето съгласие за това.

  Какви лични данни събираме

В по-голямата част от случаите Би Енд Би Тръст събира данни, които са необходими за изпълнението на сключени договори за настаняване.

Такива данни са имена, адрес, телефонен номер, имейл и други контакти. Допълнителни данни свързани с изпълнение на договорите са дата на пристигане, дата на отпътуване, лични изисквания свързани с престоя, цена на услугата.

Част от изброените по-горе данни служат и биват обработвани с цел изпълнение на законови задължения на Би Енд Би Тръст. Такива задължения дружеството има съгласно Закона за туризма (ЗТ), Закона за счетоводството и други.

Във връзка с изпълнение на законовите задължения по попълване на необходимите съгласно ЗТ регистри, Би Енд Би Тръст събира още данни като ЕГН/ ЛЧН, дата на раждане, пол, гражданство, номер на лични документи и държава на издаване.  ЕГН/ ЛЧН се събира и при изрично искане на клиента за издаване на фактура.

 

Видеонаблюдение
В общите части на управляваните от Би Енд Би Тръст обекти за настаняване може да бъде осъществявано видеонаблюдение. Видеонаблюдението се извършва на основание нашия легитимен интерес, с цел охрана на обектите на Би Енд Би Тръст, както и за опазване на сигурността и имуществото на другите посетители. Видеонаблюдението се извършва при отчитане на правата и свободите на физическите лица и периметърът му е ограничен само до необходимата за целите на охраната степен. Местата, където се извършва видеонаблюдение са допълнително обозначени.  Предприети са необходимите технически и организационни мерки, за опазване на поверителността ви. Записите се съхраняват за срок не по-дълъг от 30 дни, след което се унищожават.

Регистрация на профил в уебсайта www.bandbtrust.bg

Формата за регистрация на профила в уебсайта изисква задължително предоставяне на лични данни, а именно две имена, телефон и имейл. Целите, за които Би Енд Би Тръст събира данните, е за улесняване ползването на предлаганите чрез уебсайта услуги, идентифицирането ви като потребител или потенциален потребител на услугите, както и за осъществяване на контакт с вас, във връзка със заявена услуга. Предоставяне на задължително изисканите данни е необходимо за изпълнение на предлаганите от нас услуги и без тях няма да може да създадем потребителски профил.

Формата за регистрация на профила в уебсайта съдържа полета, в които можете да попълните информация, предоставянето на която не е задължително, но тя ще ни помогне за подобряване на предлаганите от нас услуги, както и ще ни предостави възможно да осъществим контакт с вас за да предложим ви промоционални условия.

Също така можете да регистрирате профил в уебсайта, чрез ползване на своя профил във facebook.  При регистрация чрез профила ви във facebook, по автоматичен начин Би Енд Би Тръст получава и обработва данни относно вашите имена и електронна поща.

Във вашия профил се съхранява информация предоставена от вас при самата регистрация, както и информация относно направените от вас резервации, прегледани обекти и други данни свързани с позлваните услуги. 


Използване на бисквитки (cookies)
Би Енд Би Тръст използва на уебсайта си www.bandbtrust.bg така наречените бисквитки (cookies).
Бисквитките са малки текстови файлове, които Уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато го ползвате. Бисквитката ще помогне на Уебсайта да разпознае вашето устройство следващия път, когато го посетите.
Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат за правилното функциониране на Уебсайта, за неговата защита от злонамерени действия, а също така да запомним вашето потребителско име (като бисквитката ползвана при кликнане на бутон "Запомни ме" при регистрация на Вашия профил) или предпочитания, да събираме и анализираме данни за употребата и производителността на Уебсайта (брой уникални посетители и друга статистика) и т.н.
Повече за бисквитките, както и начини да откажете използването на бисквитки на вашето устройство можете да откриете в Политика за бисквитките (линк)

Законово основание за обработване на личните данни

Както беше посочено по-горе, Би Енд Би Тръст обработва лични данни необходими за изпълнение на договорните си отношения с вас или във връзка с преддоговорни отношения.

 

Също така Би Енд Би Тръст обработва лични данни необходими за спазването на законови задължения.

Част от личните данни се обработват за целите на легитимните интереси на Би Енд Би Тръст като например за защита и сигурност на собствеността на дружеството или управлявани от дружеството обекти, както и собствеността и сигурността на други потребители на услуги.

Лични данни изпозлвани за целите на маркетинга и рекламата се обработват въз основа на изрично дадено от вас съгласие.

Лични данни събирани от трети лица
Възможно е Би Енд Би Тръст даполучава информация за вас от други лица, като туроператори, туристически агенти, други посредници и агенции с цел изпълнение на предоставяне на нашите услуги.
Когато осъществим контакт с вас, ще ви кажем откъде сме получили вашите лични данни, в случай че третите лица не са ви събщили за тяхното предаване.

Разкриване на данни пред трети лица
Би Енд Би разкрива вашите лични данни само в следните случаи:

 • - Пред държавни и общински органи и администрации, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
 • - На наши партньори и подизпълнители, които работят по възлагане на Би Енд Би Тръст на основата на договорни отношения и ни помагат да ви предоставим услугите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни. Такива могат да бъдат туроператори, туристически агенти, други посредници, счетоводители, маркетинг агенции.
 • - На лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;

 

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели като например измерване и проследяване на потребителското поведение в сайта www.bandbtrust.bg. Такава компания е Google.

В случай че лични данни се предават за обработване на трети държави или международни организации по смисъла на GDPR, ще ви уведомим за това.

Мерки за защита
Би Енд Би обработва личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Обработване на лични данни при предоставено от Вас съгласие и на основание легитимен интерес на Би Енд Би Тръст
В случаите, в които Би Енд Би Тръст обработва данни на основание предоставено от вас съгласие, ще използваме личните ви данни само за конкретната цел.
Вие имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си от тук. (линк)

В случаите, в които Би Енд Би Тръст обработва ваши лични данни на основание наш легитимен интерес или за да запазим вашите или на трети лица жизненоважни интереси, ще ви предоставим своевременно тази информация.

Имате право да възразявате срещу това да обработваме ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. В срок до 1 месец от получаване на възражението, ще се свържем с вас и ще изложим нашето становище.

Срок на обработване наличните данни
Би Енд Би Тръст обработва лични данни за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.
В случаи на липса на такъв законен срок, Би Енд Би Тръст приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Считаме, че 5 (пет) години представлява разумен срок за съхранение на лични данни, свързани с предоставени от нас услуги, доколкото това е определения в закона давностен срок за предяваване на претенции свързани с изпълнение на услугите.

 

Когато личните данни, които Би Енд Би Тръст обработва вече не са необходими за посочените цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Данните, които сте попълнили и се съхраняват в профила Ви в www.bandbtrust.bg

Периодът, за който обработваме този тип лични данни е 12 (дванадесет) месеца, като с всяко влизане в профила Ви този срок се удължава за същия период. Периодът може да бъде съкратен, в случай на закриване на профила ви. Независимо от горното, при положение, че ползвате предлагана от Би Енд Би Тръст услуга, личните данни свързани с изпълнението на договора, ще бъдат съхранявани за сроковете и по правилата посочени по- горе.

Бисквитки
За периода на валидност, за който се записва съответната бисквитка. Повече за бисквитките можете да откриете в Политика за бисквитките (линк)

Право на достъп и получаване на информация
Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.
С тази Декларация за поверителност ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните данни и как ги съхраняваме.
Достъп до данните си можете да осъществите по всяко време, чрез предвидените във вашия профил функционалностиили като ни пишете на e-mail: office@bandbtrust.bg.

В срок до 1 месец от получаване на искането или запитването, ще се свържем с вас и ще предоставим необходимата информация.

Право на корекция
Имате право да поискате Би Енд Би Тръст да коригира всякакви неточности в личните ви данни. Вие можете да коригирате данните си сами чрез функционалностите, осигурени в личния ви профил.
За въпроси и уточнения, моля пишете на e-mail: office@bandbtrust.bg.

Право "да бъдеш забравен"
При определени обстоятелства вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са:

 • - Личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • - В случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни;
 • - Ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;
 • - В случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;
 • - Други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни;

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи вашите лични данни.

Други права
Извън гореизброените права имате право да поискате:
- Да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни за определен период от време;
- Да възразите срещу обработването;
- Преносимост на данните.
Изброените права зависят от конкретната причина, поради която Би Енд Би Тръст обработва вашите лични данни.

В случай че имате въпроси може да се обърнете към нас на посочените контакти.

Право на жалба
В случай че считате, че вашите права свързани с обработката и защитата на личните ви данни са нарушени, имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

Комисията за защита на личните данни, находяща се в: гр. София, ПК 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , тел.: 02/91-53-518, kzld@cpdp.bg

 

Настоящата Декларация за поверителност се прилага от датата на нейното публикуване – 30.07.2018г. и отменя всички предходни версии.